top of page
IMG_3485.jpg

זר אחד דווקא יבין זאת:
תנאים לקיומו של שיח מאפשר על התמודדויות מאתגרות

 

חכמת המנהיגות של הפילים:

יצירת חותם אישי והשפעה סביבתית באופן אפקטיבי

מראה, משקפת ועפיפון:

הגישה החינוכית של יאנוש קורצ'אק בראיית המאה ה-21

למה לי פואטיקה עכשיו:

הרלוונטיות של עולם הספרות בעידן הנוכחי

מילים ללא ארץ, ספרים ללא גוף:

הספרייה כריפוי בעתות משבר

ספר הדפדוף הפנימי: סדנת כתיבה

מפגש חד פעמי או סדרת מפגשים

אי-יום הולדת ספרותי:

מפגש כתיבה חווייתי לציון יום הולדת

IMG_3516.jpg
bottom of page