top of page
IMG_3485.jpg
IMG_3516.jpg

חכמת המנהיגות של הפילים:

יצירת חותם אישי והשפעה סביבתית באופן אפקטיבי

מראה, משקפת ועפיפון:

הגישה החינוכית של יאנוש קורצ'אק בראיית המאה ה-21

למה לי פואטיקה עכשיו:

הרלוונטיות של עולם הספרות בעידן הנוכחי

מילים ללא ארץ, ספרים ללא גוף:

הספרייה כריפוי בעתות משבר

ספר הדפדוף הפנימי: סדנת כתיבה

מפגש חד פעמי או סדרת מפגשים

אי-יום הולדת ספרותי:

מפגש כתיבה חווייתי לציון יום הולדת

bottom of page