top of page
שאלות בסימן קריאה

שאלות בסימן קריאה

75.00 ₪מחיר

ערכת קלפים שנועדה לייצר שיח על קריאה ועל כתיבה,

ולאפשר לנו להכיר אנשים דרך טקסטים ולהכיר טקסטים דרך אנשים

הערכה מונה 51 קלפי פעילות וקלף אחד הכולל הסבר והמלצות.

bottom of page