Nice to Read you

Nice to Read you

75.00 ₪מחיר

ערכת קלפים באנגלית; מתאימה לדוברי אנגלית וכן ללימוד אנגלית באופן חווייתי ומקורי.

מעוררת שיח על קריאה ועל כתיבה, ומאפשרת היכרות מסוג אחר...

הערכה מונה 51 קלפי פעילות וקלף אחד הכולל הסבר והמלצות.