T (31 of 84).jpg

"מפגשים בסימן קריאה" נועדו לחשוף בפניכם/ן את ערכת הקלפים,
לאפשר התנסות חווייתית בקלפים ולצייד אתכם/ן ברעיונות כיצד להשתמש בהם בהקשרים קבוצתיים ואישיים.

המפגשים יתקיימו בקבוצות קטנות, יכללו כיבוד קל ויהיו בסימן קריאה, כתיבה והנאה צרופה...