top of page
תמונה חולצה ירוקה שרשרת.jpg

​סדנאות כתיבה תשפ"ד

סדנאות הכתיבה בהנחייתי מתבססות על כתיבה בהשראת קריאה, וכוללות הקניית מיומנויות של עריכה עצמית במרחב ספרותי אינטימי, בטוח ומצמיח. ההזמנה היא ליצירה הנובטת מתוך העולם הפנימי ומתרגמת אותו לעולם עשוי מילים.  
 

עתידים להתקיים שלושה ריטריטים במשך השנה: סדנאות כתיבה מרוכזות בארץ ובחו"ל.

הקבוצות יִמנו תריסר משתתפות/ים לכל היותר.

פרטים יתפרסמו בסמוך למועדים, אבל אפשר כבר לשריין בלוח השנה...:

10-16.6.24

 

דרכי תשלום:

פייבוקס, ביט או העברה בנקאית

bottom of page